03-08-2009

Modri pokrov: Papir in karton

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje papirja in kartona?

Ena tona recikliranega papirja porabi 64 odstotkov manj energije, 50 odstotkov manj vode in za 74 odstotkov zniža emisije nevarnih snovi v zrak v primerjavi s tono papirja, narejenega iz lesa.

V zbiralnike z modrim pokrovom sodijo:
– časopisi
– revije
– zvezki
– knjige
– prospekti
– katalogi
– pisemske ovojnice
– pisarniški papir
– ovojni papir
– papirnate nakupovalne vrečke
– kartonska embalaža
– lepenka

V zbiralnike z modrim pokrovom ne sodijo:
– kartonska votla embalaža tekočin
– kopirni, povoščeni in plastificirani papir
– celofan
– tapete
– higienski papir
– od živil pomazana ali prepojena papirnata ter kartonska embalaža
– kakorkoli umazan ali navlažen papir in karton

vir: www.snaga.si
Advertisment

Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

Recikliranje . Vse