16-09-2009

Nevarni odpadki iz gospodinjstev

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov?

Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, zato bi v fazah razkroja lahko ogrozili podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Kako pomembno je pravilno odlaganje nevarnih odpadkov, lahko ponazorimo z baterijo, ki jo odvržemo v posodo za ostanek odpadkov. Baterija namreč težke kovine, ki jih vsebuje (kadmij, krom in nikelj) prenese tudi na nenevarne odpadke.

Kam odlagamo nevarne odpadke?

V premično zbiralnico – zabojnik, s katerim Snaga v MOL dvakrat letno zbira nevarne odpadke iz gospodinjstev. Zbiranje poteka na 18 lokacijah – na vsaki je zabojnik dva dni. Ob zabojniku je vedno usposobljen predstavnik podjetja, ki odpadke sprejema. Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko občani oddajo tudi v zbirnem centru.

Kaj sodi med nevarne odpadke?
– stari akumulatorji
– baterije
– barve in topila
– kemikalije
– olja in masti
– pesticidi
– pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi
– zdravila
– neonske cevi

vir: www.snaga.si
Advertisment

Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

Recikliranje