16-09-2009

Posebni odpadki

Kaj so posebni odpadki?
To so odpadki, s katerimi je treba ravnati na poseben način in na katere se nanašajo posebna pravila.
Skladno z najboljšo evropsko prakso tudi Slovenija v svojem pravnem redu predpisuje ločeno zbiranje in predelavo določenih vrst odpadkov ter za zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki podeljuje posebne koncesije in licence. V nadaljevanju navajamo odpadke, za katere veljajo posebni režimi in ki ne sodijo več v pristojnost Snage. Pooblaščene izvajalce lahko občani poiščejo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO):

Med posebne odpadke sodijo:
– gradbeni odpadki,
– izrabljene avtomobilske gume,
– avtomobili,
– azbestni odpadki.

Gradbeni odpadki
Večina gradbenih odpadkov se odloži na odlagališču, del teh odpadkov pa se reciklira. Gradbeni odpadki sicer predstavljajo eno četrtino vseh nastalih odpadkov v slovenskem prostoru, občani pa se z njimi srečujejo pri obnovi kopalnic, kuhinj in vrtov. Manjše količine čistih gradbenih odpadkov (opeka, beton, keramika) lahko občani oddajo v zbirnem centru barje, za večje količine pa morajo skleniti pogodbo s podjetjem, ki je pooblaščeno za ravnanje s to vrsto odpadkov.

Izrabljene avtomobilske gume
Od decembra 2003 je na odlagališča prepovedano odlagati cele rabljene gume, od decembra 2006 pa je prepovedano odlagati tudi razrezane rabljene gume. Za zbiranje in ravnanje s temi odpadki so v Sloveniji pooblaščeni trije koncesionarji; v MOL je to podjetje GET inženiring iz Kresnic. Izrabljene pnevmatike ponavadi oddamo pri vulkanizerjih ali pri koncesionarju in od prvega julija 2006 je njihova oddaja brezplačna. Odpadne gume se snovno predela (mletje) ali se kot sekundarno gorivo uporabi v cementarnah. Zaradi sežiga pri visoki temperaturi je ta postopek okolju prijazen in prihrani velike količine primarnega goriva, kar pomeni tudi varovanje naravnih virov.
Avtomobili
Zadnji lastnik mora izrabljeno vozilo dostaviti na eno izmed 35 prevzemnih mest po Sloveniji (prebivalci MOL vozilo odpeljete v podjetje Špan na Brezovico pri Ljubljani ali v Avto Mlakar na Dolenjsko cesto). Oddaja vozila je brezplačna, ob dostavi pa zadnji lastnik prejme potrdilo o razgradnji, s katerim lahko vozilo odjavi iz prometa. Takšen sistem odpravlja onesnaževanje okolja (predvsem je ogrožena podtalnica), ki ga povzročajo izrabljena motorna vozila, zapuščena v okolju ali na neustrezno opremljenih avtoodpadih, s ponovno uporabo materialov pa ohranja naravne vire.

Azbestni odpadki
Kaj je azbest?
Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken. Odporen je na kislino, lužila in visoko temperaturo, zaradi omenjenih lastnosti pa so ga v preteklosti v veliki meri uporabljali v industriji in gradbeništvu, predvsem za toplotno izolacijo.
Znanih je približno 3.000 izdelkov, ki vsebujejo azbest. Mednje sodijo salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi …

Zakaj je azbest nevaren?
Njegova zgradba je vlaknata, vlakna pa se pogosto vzdolžno lomijo, pri čemer nastajajo tanjša, iglam podobna vlakna. Ker so tako majhna, da jih ne vidimo, in nimajo vonja, jih lahko vdihavamo, ne da bi za to vedeli. Pri vdihavanju lahko vlakna pridejo globoko v pljuča in povzročijo bolezni, kot so azbestoza in rak pljuč. Med prvo izpostavljenostjo in pojavom znakov bolezni lahko mine tudi do 40 let.
Azbest, ki se nahaja v stavbah, postane nevaren, ko material dotraja, se poškoduje ali pa se zaradi neprimernega ravnanja z njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak in s tem predstavljajo nevarnost za zdravje. Nevarni so torej predvsem tisti izdelki, ki se drobijo ali spreminjajo v prah, ko jih uporabljamo.

Kako ravnati z azbestom?
Po zakonu je treba vse materiale, ki vsebujejo azbest, odstraniti na poseben način. V Sloveniji obstaja več podjetij, ki imajo dovoljenje za njegovo odstranjevanje, pri delih manjšega obsega pa lahko za pravilno ravnanje z azbestnimi odpadki poskrbite sami. Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti zapakirani v nepropustno zaprtih vrečah tako, da so stiki tkanine oziroma folije zvarjeni ali zlepljeni, odstranjuje pa se jih z odlaganjem na odlagališče nenevarnih odpadkov.

vir: www.snaga.si
Advertisment

Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

Recikliranje