RSS

Pregledujete kategorijo: ‘Recikliranje’

Električna in elektronska oprema
16-09-2009

Električna in elektronska oprema

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje električne in elektronske opreme? Električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro, CFC plini itd., ki jih s posebnimi postopki, prilagojeni posamezni vrsti aparata oziroma opreme, uničijo ali ponovno uporabijo. Kam odlagamo električno in elektronsko opremo? Odpadno električno in elektronsko opremo je treba […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

. Recikliranje

Kosovni odpadki
16-09-2009

Kosovni odpadki

Kaj sodi med kosovne odpadke? – kopalniška oprema – pohištvo – preproge – oblazinjeno pohištvo in vzmetnice – svetila in senčila Med kosovne odpadke ne sodijo: – gospodinjski odpadki, – gradbeni odpadki, – zemlja, listje in veje, – nevarni odpadki, – odpadna električna in elektronska oprema in – avtomobilske gume Kako odlagamo kosovne odpadke? Kosovne […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

Recikliranje . Vse

Zeleni odrez
16-09-2009

Zeleni odrez

Kaj je zeleni odrez? Zeleni odrez so vsi odpadki, ki spomladi nastanejo pri delu na vrtovih, urejanju živih meja in obrezovanju dreves. Kam odložiti zeleni odrez? Manjše količine tovrstnih odpadkov (ovenelo cvetje, posušene lončnice …) lahko odložite v rjave posode, namenjene biološkim odpadkom. Brezplačen odvoz zelenega odreza Ker je tovrstnega odreza spomladi navadno več, kot […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

. Recikliranje

Posebni odpadki
16-09-2009

Posebni odpadki

Kaj so posebni odpadki? To so odpadki, s katerimi je treba ravnati na poseben način in na katere se nanašajo posebna pravila. Skladno z najboljšo evropsko prakso tudi Slovenija v svojem pravnem redu predpisuje ločeno zbiranje in predelavo določenih vrst odpadkov ter za zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki podeljuje posebne koncesije in licence. […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

Recikliranje

Nevarni odpadki iz gospodinjstev
16-09-2009

Nevarni odpadki iz gospodinjstev

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov? Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, zato bi v fazah razkroja lahko ogrozili podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Kako pomembno je pravilno odlaganje nevarnih odpadkov, lahko ponazorimo z baterijo, ki jo odvržemo v posodo za ostanek […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

Recikliranje

 Page 2 of 3 « 1  2  3 »

Gozdna kuhinja