RSS

Pregledujete kategorijo: ‘Recikliranje’

Rjave posode: Biološki odpadki
16-09-2009

Rjave posode: Biološki odpadki

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje bioloških odpadkov? Biološki odpadki zavzemajo več kot trideset odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih zbiramo ločeno, bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove življenjske dobe, manj bioloških odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi manj toplogrednih plinov. Zbrane biološke odpadke bomo predelali v kompost in ga vrnili […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

Recikliranje . Vse

Zeleni pokrov: Steklo
16-09-2009

Zeleni pokrov: Steklo

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje stekla? Steklo je izjemno hvaležna surovina, saj ga je mogoče stoodstotno reciklirati in uporabljamo ga lahko vedno znova, ne da bi izgubilo na kakovosti. Ena tona odpadnega stekla nadomesti približno 1,2 tone surovin, pa tudi na privarčevano energijo ne smemo pozabiti. V zbiralnike z zelenim pokrovom sodijo: – steklenice živil […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

. . Dom in vrt . Recikliranje

Rumeni pokrov: Embalaža
16-09-2009

Rumeni pokrov: Embalaža

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje embalaže? Letna potrošnja plastike na svetovni ravni se je iz približno petih milijonov ton v petdesetih letih povzpela na skoraj 100 milijonov ton in danes v povprečnem gospodinjstvu plastika predstavlja približno sedem odstotkov odpadkov. Ločevanje plastičnih izdelkov in njihova predelava občutno pripomoreta k varovanju naravnih virov – za proizvodnjo plastike […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

. . Recikliranje

Modri pokrov: Papir in karton
03-08-2009

Modri pokrov: Papir in karton

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje papirja in kartona? Ena tona recikliranega papirja porabi 64 odstotkov manj energije, 50 odstotkov manj vode in za 74 odstotkov zniža emisije nevarnih snovi v zrak v primerjavi s tono papirja, narejenega iz lesa. V zbiralnike z modrim pokrovom sodijo: – časopisi – revije – zvezki – knjige – prospekti […] Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

. . . Recikliranje . Vse

 Page 3 of 3 « 1  2  3 

Gozdna kuhinja